FYRIRTÆKIÐ

Áhættumat

Allir vinnustaðir þurfa samkvæmt lögum að gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Áætlunin skal vera opinber og aðgengileg starfsmönnum vinnustaðarins og notast sem leiðarvísir varðandi öryggi og heilsu starfsmanna. Auðnast hefur hlotið viðurkenningu frá Vinnueftirlitinu til að framkvæma áhættumat á andlegum- og félagslegum þáttum. Þeir starfsmenn Auðnast sem sinna áhættumati hafa réttindi frá Vinnueftirliti ríkisins.

Í áhættumati á vegum Auðnast fer gagnasöfnun fram með eftirfarandi hætti:

Niðurstöðum og markmiðum er skilað í skýrslu og kynntar fyrir stjórnendum. Samhliða markmiðum er birtur ítarlegur listi yfir verkefni og þeim forgangsraðað eftir mikilvægi.

Tilgangur með gerð skriflegrar áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað er að fyrirbyggja og draga úr vanlíðan og heilsutjóni sem starfsmenn geta orðið fyrir við vinnu sína. Horft er til áhrifa sem vinna getur haft á líkamlega, andlega og félagsleg heilsu starfsmanna.

Þrem til sex mánuðum eftir útgáfu áhættumats er haldinn eftirfylgnifundur þar sem farið er yfir úrbætur og stöðu verkefna.

Hafðu samband og fáðu kynningu