FYRIRTÆKIÐ

Viðveru- og fjarvistastjórnun

Veikindi eða fjarvistir starfsfólks eru oft og tíðum viðkvæm málefni og því mikilvægt að standa vel að þeim.

Ráðgjöf eða þjónustusamningur við Auðnast felur í sér að skapa heildræna stefnu í viðverustjórnun og fjarvistamálum starfsfólks. Reynslan hefur sýnt fram á að þar skipta skýrar reglur, fræðsla og andlegur stuðningur höfuðmáli. Auðnast býður upp á viðverustjórnun samkvæmt staðlaðri aðferðafræði sem felur í sér forvarnavinnu og fjarvistaviðtöl. Þjónustan er auk þess hentug til að stuðla að jákvæðri og vel skipulagðri endurkomu starfsmanns eftir veikindi en slík samvinna dregur úr líkum á bakslagi.

Auðnast leggur ríka áherslu á í upphafi innleiðingarferlis að starfsmenn fái fræðslu um tilgang og aðferðafræði stefnunnar. Með því móti eru allir starfsmenn með sömu reglur og væntingar þegar kemur að viðverustjórnun. Ennfremur er tilgangurinn að auka gagnsæi þjónustunnar og þar með auka líkur á því að starfsmaður leiti sjálfur aðstoðar ef hann telur þörf á.

Ráðgjafi Auðnast skilgreinir viðmið í samstarfi við starfsmannahald vinnustaðar um hvenær það telst þörf á að boða starfsmann í viðveru- og fjarvistaviðtal.

Tilgangur viðtals er:

Fjarvistasamtöl Auðnast veita auk þess starfsmönnum möguleika á óháðu mati á persónulegum veikindum. Ef þörf er á er starfsmanni vísað í viðeigandi úrræði auk þess sem ráðgjafi Auðnast metur möguleika á úrbótum á vinnustað.
Trúnaður er á milli ráðgafa Auðnast og starfsmanns.

Samkvæmt forvarnarstefnu Auðnast í heilbrigðismálum er mikilvægur þáttur í fjarvista- og viðverustefnu vinnustaðar að bjóða starfsmönnum árlega í heilsufarsmat „heil heilsu“ þar sem skimað er fyrir andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu. Slík vinna hefur jákvætt forvarnagildi og gefur tækifæri til þess að grípa til aðgerða á réttum tíma.

Sendu inn fyrirspurn ef þú vilt fá frekari upplýsingar